FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak mogę zlecić tłumaczenie?

Dokumenty do tłumaczenia można przekazać nam osobiście, w siedzibie firmy znajdującej się w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 26/4a. Istnieje również możliwość przesłania nam dokumentów na adres e-mail, za pośrednictwem faksu lub tradycyjnej poczty.

Ile zapłacę za tłumaczenie?

Wycena zależna jest od kilku czynników: języka tłumaczenia, trybu tłumaczenia (zwykły lub ekspresowy), rodzaju tekstu (zwykły lub specjalistyczny), rodzaju tłumaczenia (zwykłe lub uwierzytelnione) oraz formy tłumaczenia (pisemne lub ustne). Wycena usługi jest darmowa i niezobowiązująca. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Cennik tłumaczeń”.

W jaki sposób mogę dokonać płatności za tłumaczenie?

Płatności można dokonać osobiście w siedzibie naszej firmy lub przelewem na nasz rachunek bankowy.

Co oznacza sformułowanie „strona przeliczeniowa”?

Strona przeliczeniowa jest to jednostka rozliczeniowa, na podstawie której dokonujemy wyceny tłumaczenia. Wycenie podlega tekst docelowy (tekst po przetłumaczeniu), a nie źródłowy (tekst podlegający tłumaczeniu). W przypadku tłumaczeń zwykłych strona przeliczeniowa obejmuje 1800 zzs (znaków ze spacjami), a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych jest to 1125 zzs. Znakiem jest każda litera, cyfra, spacja oraz znak interpunkcyjny. W tłumaczeniach uwierzytelnionych każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Jaka jest różnica między tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym?

Tłumaczenie zwykłe może być sporządzone w dowolnej formie, np. wydruku lub dokumentu elektronicznego. Zwykle jest to tłumaczenie sporządzane dla użytku prywatnego, w przypadku gdy nie ma potrzeby przedłożenia dokumentu w urzędzie, dowolnej instytucji państwowej lub u pracodawcy. Ponadto są to tłumaczenia sporządzane na zamówienie firm, np. w celach reklamowych, w przypadku tłumaczenia stron internetowych, wszelkich materiałów reklamowych i marketingowych, dokumentów wewnętrznych, umów, instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, itp.

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane są wyłącznie w formie drukowanej oraz są opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, posiadającego uprawnienia do sporządzenia tłumaczeń tego typu. Takie tłumaczenia stosują się przede wszystkim dokumentów urzędowych, które przedkładane będą w urzędach i instytucjach, np. akty stanu cywilnego, dokumenty samochodowe, dyplomy i świadectwa, umowy.

Zanim zlecą Państwo tłumaczenie, warto wcześniej dowiedzieć się w instytucji, w której składane będą dokumenty, jakiego rodzaju tłumaczenia będą Państwo potrzebować.

W jaki sposób dowiem się, że tłumaczenie jest już gotowe?

W chwili, gdy tłumaczenie będzie gotowe do odbioru, nasi pracownicy niezwłocznie skontaktują się z Państwem telefonicznie i poinformują o tym.

W jaki sposób mogę odebrać tłumaczenie?

Sporządzone tłumaczenie mogą Państwo odebrać osobiście w siedzibie naszego biura w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 26/4a od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Na życzenie naszych Klientów możemy również przesłać dokumenty pocztą lub kurierem.

Kto wykona moje tłumaczenie?

Nasi tłumacze to osoby o wieloletnim doświadczeniu i najwyższych kwalifikacjach. Wśród nich znajdują się specjaliści w danej branży, osoby dwujęzyczne, native-speakerzy, absolwenci uczelni zagranicznych oraz członkowie krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających zawodowych tłumaczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować, że otrzymają Państwo tłumaczenie najwyższej jakości.

Dokumenty, które chcę przetłumaczyć, zawierają informacje osobiste. Czy mogę być spokojny o ich bezpieczeństwo?

Oczywiście. Wszelkie informacje pozyskane przez naszą firmę w związku z realizacją zlecenia tłumaczenia traktowane są jako poufne. Bezwzględnie przestrzegamy zasady zachowania poufności i nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim.