Polityka cenowa

W Zespole Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. ceny za tłumaczenia [zobacz cennik] zawierają w sobie koszt tłumaczenia, korekty i weryfikacji.

W przypadku przesłania do nas gotowego tłumaczenia, w celu zamówienia usługi korekty, pobieramy od Klienta opłatę w wysokości, odpowiedniej do nakładu pracy.

Stawki za tłumaczenia ustalamy przy uwzględnieniu solidarności i godności zawodowej, a także biorąc pod uwagę wartość rynkową usług tłumaczeniowych oraz godne wynagrodzenie naszych tłumaczy. W ten sposób nie uprawiamy nieuczciwej konkurencji przez stosowanie bezzasadnie zawyżonych lub rażąco zaniżonych cen za tłumaczenia.

Ceny tłumaczeń można negocjować [zapytaj o rabat].

Ceny tłumaczeń jakie oferujemy są bardzo konkurencyjne w stosunku do obowiązujących w krajach europejskich. Dlatego też nasze usługi tłumaczeniowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko Klientów z Polski, ale również z zagranicy.

.