Tłumaczenia dokumentów urzędowych, w tym dokumentów do rejestracji pojazdów

Man’s hand with stampTłumaczenia dokumentów urzędowych, w tym rejestracyjnych pojazdów samochodowych wymagają uwierzytelnienia, co oznacza, że muszą zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka obcego z listy tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Ze względu na wymóg formy papierowej tłumaczenia uwierzytelnionego (tak zwanego „przysięgłego”, opatrzonego pieczęcią tłumacza przysiegłego) przekazujemy je Klientowi osobiście, pocztą zwykłą lub kurierską. Na życzenie naszych Klientów przesyłamy również skany tłumaczeń na maila.

W naszym Zespole Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe”) realizowane są zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 roku).

.

W ramach tłumaczeń urzędowych tłumaczymy m. in.:

 • akt małżeństwa
 • akt notarialny
 • akt ślubu
 • akt urodzenia
 • akt własności pojazdu
 • akt założycielski spółki
 • akt zastawu
 • akt zawarcia małżeństwa
 • akt zgonu
 • apostille
 • certyfikaty
 • decyzja w sprawie nadania NIP
 • dokumenty pojazdów sprowadzonych z zagranicy
 • dokumenty samochodowe
 • dowody osobiste
 • dowody rejestracyjne
 • dyplom licencjata
 • dyplom magistra
 • dyplom ukończenia studiów
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • dyplomy
 • faktury
 • gwarancja zapłaty
 • karta egzaminacyjna
 • karta pojazdu
 • karta przeglądu technicznego
 • KRS
 • książeczka rodzinna
 • NIP
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • opis patentowy
 • orzeczenie sądowe
 • paszporty
 • patenty
 • pełnomocnictwa
 • pisma przedsądowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • poświadczenia obywatelstwa
 • poświadczenia zameldowania
 • potwierdzenia nadania NIP  

 • pozwolenia
 • prawa jazdy
 • protokoły szkody
 • przedsądowe wezwania do zapłaty
 • rozliczenie podatkowe
 • rozliczenie roczne podatku
 • sprawozdania
 • statut spółki
 • suplementy
 • świadectwa dojrzałości
 • świadectwa maturalne
 • świadectwa pracy
 • świadectwa szkolne
 • tytuły własności
 • ubezpieczenie
 • umowa kupna-sprzedaży
 • umowa najmu lokalu
 • umowy darowizny
 • umowy licencyjne
 • umowy
 • upoważnienia na auto
 • wezwania do zapłaty
 • wiza
 • wniosek o wykonanie orzeczenia sądu
 • wnioski
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • wyciągi
 • wyroki sądowe
 • zameldowanie
 • zastrzeżenie patentowe
 • zaświadczenia lekarskie
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zaświadczenia o statusie rezydenta podatkowego
 • zaświadczenia o zameldowaniu
 • zaświadczenia podatkowe
 • zaświadczenia
 • zaświadczenie o nadaniu REGON
 • zezwolenie na pobyt
 • zezwolenie na pracę
 • zgłoszenia rejestracyjne
 • zwolnienie lekarskie
 • i wiele innych 

.

Dokumenty i teksty do tłumaczenia można dostarczyć do nas drogą elektroniczną przesyłając skany dokumentów lub pliki na e-mail: biuro@zespoltlumaczy.pl, a także pocztą tradycyjną, kurierem, lub też osobiście w naszym biurze w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26.

.

 

chat grupa.gestum