Tłumaczenia ekonomiczne

Analyzing resultsTeksty i dokumenty ekonomiczne często ściśle powiązane są z zagadnieniami prawa, często zawierają olbrzymie ilości cyfr. Staramy się, aby takie tłumaczenia były dokładnie wielokrotnie sprawdzane za zgodność. W siedzibie naszej firmy pracują weryfikatorzy, którzy czuwają nad wiernością tłumaczenia z oryginałem w zakresie wszystkich danych. Ponadto do tego typu tłumaczeń angażowani się tłumacze wyspecjalizowani w ekonomii lub prawie, a także sami ekonomiści i prawnicy.

.

W ramach ekonomii tłumaczymy m. in.: 

 • analizy kosztów
 • analizy podatkowe
 • audyty finansowe
 • bilanse finansowe
 • bilanse
 • biznes plany
 • dokumentacje ekonomiczne
 • dokumenty bankowe
 • ekspertyzy
 • ewidencje
 • faktury
 • formularze kredytowe
 • gwarancje bankowe
 • kalkulacje finansowe
 • klauzule wykonalności
 • księgi rachunkowe
 • opinie biegłych rewidentów
 • PIT-y
 • pokwitowania
 • projekty finansowe

 • przedłużenia terminu płatności
 • przelewy
 • raporty audytorski
 • raporty finansowe
 • raporty kasowe
 • raporty roczne
 • sprawozdania biegłych rewidentów
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania okresowe
 • sprawozdania roczne
 • umowy kredytowe
 • umowy kupna udziałów
 • umowy pożyczki
 • weksle
 • wezwania do zapłaty
 • wnioski o pożyczkę
 • wnioski o przyznanie kredytu
 • wyciągi z konta
 • zabezpieczenie należności
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu
 • i wiele innych 

.

Dokumenty i teksty do tłumaczenia można dostarczyć do nas drogą elektroniczną przesyłając skany dokumentów lub pliki na e-mail: biuro@zespoltlumaczy.pl, a także pocztą tradycyjną, kurierem, lub też osobiście w naszym biurze w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26.

.

.

chat grupa.gestum