Tłumaczenia handlowe i biznesowe

Business meeting with work on contractOdpowiednia komunikacja to podstawa każdego biznesu, w szczególności z zagranicą. Biznesmeni często posługują się w pewnym stopniu językami obcymi, ale nie w stopniu umożliwiającym dokładne i zupełne zrozumienie. Dlatego w szczególności korespondencja biznesowa, umowy handlowe oraz zawiłe przepisy prawa handlowego wymagają tłumaczeń. Do tłumaczeń handlowych i biznesowych angażujemy głównie tłumaczy – prawników lub ekonomistów z doświadczeniem w tłumaczeniach w niniejszej branży.

.

W ramach handlu i biznesu tłumaczymy m. in.: 

 • akty założycielskie
 • analizy kosztów
 • aneksy do umów
 • audyt
 • bilanse
 • biznes plany
 • budżety
 • deklaracje
 • e-deklaracje
 • ekspertyzy
 • faktury handlowe i zaliczkowe
 • foldery i katalogi
 • formularz oceny
 • formularz ofertowy
 • harmonogram inwestycji
 • importowe zezwolenie kwarantannowe
 • informacja o dostawach wewnątrzwspólnotowych
 • informacja o warunkach zatrudnienia
 • informacje o przetargach
 • instrukcja obiegu
 • katalogi reklamowe
 • kontrakty i umowy kupna-sprzedaży
 • kontrakty
 • korespondencja biznesowa
 • książeczki zatrudnienia
 • legalizacje
 • listy intencyjne
 • listy motywacyjne
 • materiały szkoleniowe
 • odbiór dzieła,
 • oferty cenowe,
 • oferty handlowe

 • oferty najmu
 • oferty reklamowe
 • opinia niezależnego biegłego rewidenta
 • polityka prywatności
 • porozumienia wewnętrzne
 • porozumienia
 • potwierdzenia odbioru
 • potwierdzenie zamówienia
 • prawo do używania znaku firmowego
 • procedury zarządzania jakością
 • projekty inwestycyjne
 • protokoły ze zgromadzeń wspólników
 • protokół kontroli
 • raporty
 • regulaminy
 • reklamacje
 • sprawozdania z posiedzenia rady nadzorczej
 • sprawozdania z wykonanych prac
 • sprawozdania
 • statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • statuty i akty założycielski spółki
 • umowa licencji
 • umowy handlowe
 • umowy
 • upoważnienia
 • wezwania
 • wnioski
 • zaproszenia do złożenia oferty
 • zaproszenia na targi
 • zaświadczenia
 • zawiadomienia
 • zezwolenia
 • i wiele innych 

.

Dokumenty i teksty do tłumaczenia można dostarczyć do nas drogą elektroniczną przesyłając skany dokumentów lub pliki na e-mail: biuro@zespoltlumaczy.pl, a także pocztą tradycyjną, kurierem, lub też osobiście w naszym biurze w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26.

.

 

chat grupa.gestum