Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne są to tłumaczenia ustne, podczas których tłumacz notuje przemówienie specjalnym systemem zapisu, a następnie za pomocą notatek odtwarza w języku docelowym słowa mówcy w trakcie przerwy w wypowiedzi. Kiedyś tłumaczenie konsekutywne było jedynym rodzajem przekładu ustnego – obecnie staje się coraz rzadsze, głównie ze względu na rozwój techniki, pozwalający na upowszechnienie tłumaczenia symultanicznego (kabinowego).

Tłumaczenie konsekutywne jest również rozwiązaniem mało praktycznym, jeśli ma miejsce na spotkaniu wielojęzykowym, ponieważ upływa dużo czasu, zanim każdy tłumacz odtworzy tekst oryginalny w swoim języku docelowym. Profesjonalni tłumacze konsekutywni są w stanie wiernie przełożyć przemówienia trwające od 10 do 20 minut. Tłumaczenie nie powinno jednak trwać dłużej niż oryginał i nie krócej niż 75% czasu trwania oryginału. Wierne odtworzenie tak długich wystąpień jest w dużej mierze uzależnione od predyspozycji (dobra pamięć) i umiejętności (technika zapisu) tłumacza ustnego, a także od konstrukcji tekstu źródłowego.

System notacji konsekutywnej nie jest skodyfikowany, każdy tłumacz wykorzystuje symbole, które wydają mu się najbardziej czytelne. Chodzi o to, aby w ułamku sekundy przypomnieć sobie myśl zanotowaną kilka minut wcześniej. W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz skupia się na przekazaniu informacji, a nie na formie, chociaż nazwy własne i liczby muszą zostać wiernie oddane. Konsekutywność tłumaczenia pozwala na uporządkowanie myśli, struktury wypowiedzi i przesłania, na co nie zawsze jest czas w tłumaczeniu symultanicznym.

Tłumaczenia konsekutywne są wykorzystywane głównie na spotkaniach wysokiego szczebla lub przy poufnych rozmowach. Realizowanie tłumaczeń konsekutywnych (następczych) wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka rodzimego i obcego, ale również specjalistycznych umiejętności tłumaczeniowych i poprawnej aparycji. Tłumaczenia konsekutywne polegają na tym, że tłumacz ustny rozpoczyna tłumaczenie dopiero wówczas, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź, czasem część przemówienia. Zawodowy tłumacz konsekutywny sporządza sobie notatki na podstawie specjalnego systemu notatek, składającego się z symboli/znaków, z których korzysta przy odtwarzaniu treści w języku drugim.

Technika tłumaczenia konsekutywnego polega na selekcjonowaniu przez tłumacza ustnego najważniejszych informacji i przekazania najważniejszego komunikatu. Dlatego też najczęściej tłumaczenie konsekutywne jest krótsze od wypowiedzi oryginalnej mówcy. Tłumaczenie konsekutywne, które trwa do 2 godzin nie wymaga obecności drugiego tłumacza ustnego. Natomiast jeżeli tłumaczenie ustne trwa dłużej niż dwie godziny to wymaga się obecności 2 tłumaczy ustnych.

Przekład konsekutywny różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów przeznaczonych do tłumaczenia. Podczas tłumaczenia konsekutywnego osoba występująca może mówić bez przerwy nawet przez 5 minut. Natomiast w trakcie przekładu liaison prelegent wypowiada najczęściej 3-4 zdania i robi przerwę. Tłumaczenie konsekutywne jest charakterystyczne dla oficjalnych przemówień na przykład znanych osób. W mniej oficjalnych sytuacjach stosuje się raczej tłumaczenia liasion, chociaż popularnie nazywane konsekutywnymi. Tłumaczenie liasion jest mniej męczące zarówno dla tłumacza, jak i dla odbiorcy, który przy tłumaczeniach konsekutywnych musi czekać bardzo długo na usłyszenie tłumaczenia, przez co traci  płynność rozumowania mówcy. Wybór tłumaczenia ustnego między tłumaczeniem liasion a konsekutywnym zależy więc od sytuacji, życzenia mówcy.

W przypadku wymogu bardzo precyzyjnego przekazania treści komunikatu, wymagane jest tłumaczenie liasion. Tłumaczenie konsekutywne określa się niekiedy zbiorczą nazwą tłumaczenia konferencyjnego, choć należy pamiętać, że tłumacz ustny nie tłumaczy jedynie podczas konferencji, ale także w wielu innych sytuacjach.

Zapytania, dotyczące tłumaczeń, można przesyłać do nas drogą elektroniczną na e-mail: biuro@zespoltlumaczy.pl lub telefonicznie: (+48) 510 950 047, (+48) 17 857 68 08. Zapraszamy również do naszego biura w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26.

.

.

Nasi klienci znaleźli nas, szukając m.in.:

  • anything
chat grupa.gestum