Tłumaczenia migowe

Tłumacz języka migowego to osoba posługująca się językiem mówionym i pisanym językiem polskim oraz klasycznym językiem migowym, potrafiąca nawiązać kontakt z osoba niesłyszącą.

Do naszego grona tłumaczy języka migowego (PJM, SJM) należą doświadczeni surdopedagodzy, logopedzi, psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem, doradcy zawodowi, biegli tłumacze języka migowego, zrzeszeni w Podkarpackim Stowarzyszeniu Głuchych. Uczestniczą oni w konferencjach, szkoleniach i warsztatach, poświęconych tematyce tłumaczenia języka migowego, ponadto prowadzą kursy języka migowego. Wykonują tłumaczenia specjalistyczne oraz o tematyce ogólnej. Wszystkich łączy znajomość Polskiego Języka Migowego oraz dążenie do zapewnienia usług tłumaczeniowych najwyższej jakości.

.

ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI: 

 • formułowanie prostych zdań,
 • zastosowanie odpowiedniego tempa rozmowy (unikanie pośpiechu w rozmowie),
 • stosowanie odpowiedniej artykulacji,
 • przyjęcie odpowiedniej pozycji, gdy niesłyszący przekazuje nam informacje (wyraźne skupienie uwagi),
 • dokładnie i precyzyjnie przekazywanie pytań,
 • spokojne i wyraźne mówienie (bez przesadnej artykulacji),
 • odpowiednie wykorzystanie mowy ciała (kinezyka),
 • zastosowanie komunikatów na tyle łatwych, aby osoba niesłysząca nie czuła się skrępowana brakiem zrozumienia,
 • zachowanie kontaktu wzrokowego z osobą niesłyszącą,
 • odpowiednia mimika twarzy,
 • nie dotykanie ust przyborami do pisania lub innymi przedmiotami,
 • unikanie dwuznaczności, podtekstów, aluzji,
 • zastosowanie regulatorów konwersacyjnych,
 • dobranie odpowiedniego słownictwa w rozmowie z niesłyszącym,
 • zastosowanie intencjonalnej wymiany werbalnej (językowej) i niewerbalnych znaków, symboli współdziałania,
 • unikanie przenośni, idiomów, eufemizmów, homonimów,
 • okazywanie życzliwości, cierpliwości, wyrozumiałości.

.

KOSZT TŁUMACZENIA

Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne języka migowego za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza jest ustalane w zależności od rodzaju tłumaczenia, stopnia trudności oraz miejsca wykonywania tłumaczenia.

Cena za 1 godzinę pracy tłumacza (w tym jego dyspozycji) waha się w granicach od 100 do 300 zł.

.

Czym jest tłumaczenie?

W tłumaczeniu języka migowego nie chodzi tylko o zastępowanie wyrazów języka fonicznego znakami języka migowego, ale również o szczególne zdolności kognitywne, językowe i interpersonalne tłumacza, ponieważ jest to proces bardzo złożony. Tłumaczenie polega na odbiorze komunikatu w jednym języku i odpowiednim przełożeniu go na inny język, jednak niezbędna jest do tego znajomość określonych strategii, technik tłumaczenia, biegła znajomość języka docelowego i kultury jego użytkowników. Prócz wiedzy teoretycznej tłumacze powinni posiadać praktyczne umiejętności tłumaczenia oraz znajomości standardów i norm jakości tłumaczenia. Tłumacz powinien posiadać rozległą wiedzą ogólną oraz specjalistyczną, dotyczącą dziedzin, w których tłumaczy, w celu zapewnienia tłumaczenia wysokiej jakości. Tłumaczy obowiązuje znajomość zasad określonych w kodeksie postępowania etycznego.

Nasi klienci znaleźli nas, szukając m.in.:

 • tłumacz języka migowego cena za godzinę
 • wynagrodzenie tłumacza języka migowego
 • halina tyczynska tłumaczenie jezyka migowego
 • koszt nauki języka migowego
 • tlumacz migowy cena
 • tekst do tlumaczenia w jezyku migowym
 • Poznań tłumaczy migowych
 • koszt za nauke migowego
 • jezyk migowy ceny
 • firmy tłumaczeniowe język migowy
chat grupa.gestum