Tłumaczenia techniczne

Automotive TransmissionTłumaczenia techniczne, podobnie jak medyczne, wymagają znajomości specjalistycznej terminologii. W obliczu niewielkiej ilości profesjonalnych słowników technicznych z wielu języków, tłumacze najczęściej muszą wykazać się znajomości wielu zagadnień technicznych. Nasi tłumacze techniczni posiadają wykształcenie techniczne lub mają wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji technicznych w dużych firmach w Polsce i za granicą.

.

W ramach techniki tłumaczymy m. in.:

 • akt zdawczo-odbiorczy
 • ankiety parametrów technicznych
 • arkusze danych technicznych
 • certyfikaty GMP, GHP
 • charakterystyki produktów
 • deklaracje wymagań technicznych
 • deklaracje zgodności
 • dokumentacje rozruchowe
 • dokumentacje techniczne
 • GOST, GMP
 • informacje techniczne
 • instrukcje eksploatacji
 • instrukcje montażu
 • instrukcje obsługi urządzeń i maszyn
 • karty bezpieczeństwa
 • karty danych technicznych
 • karty gwarancyjne
 • karty obsługi urządzenia
 • karty przeglądu
 • karty techniczne
 • karty zgłoszenia awarii
 • karty zgłoszenia serwisowego
 • książki serwisowe
 • kwestionariusze informacji technicznej
 • materiały szkoleniowe

 • normy techniczne
 • opisy techniczne
 • podręczniki operatora
 • podręczniki użytkowania
 • podręczniki zarządzania projektami
 • projekty budowlane
 • projekty
 • protokoły kontroli jakości
 • protokoły pomiarowe
 • protokoły przeprowadzania badań kontrolnych
 • protokoły z badania konstrukcji
 • protokoły z badań i kontroli
 • przewodniki użytkownika
 • raporty
 • schematy
 • specyfikacje architektoniczne i budowlane
 • strony internetowe zawierające terminologię specjalistyczną
 • tabele napraw gwarancyjnych
 • umowy serwisowe i gwarancyjne
 • warunki techniczne
 • wyniki badań
 • wzory gwarancji ubezpieczeniowej
 • i wiele innych

Dokumenty i teksty do tłumaczenia można dostarczyć do nas drogą elektroniczną przesyłając skany dokumentów lub pliki na e-mail: biuro@zespoltlumaczy.pl, a także pocztą tradycyjną, kurierem, lub też osobiście w naszym biurze w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26.

.

 

chat grupa.gestum