Tłumaczenia urzędowe

Man’s hand with stampW ramach ustnych tłumaczeń urzędowych wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione (tak zwane „przysięgłe”) m.in. podczas zdawania egzaminów, w Urzędach Stanu Cywilnego podczas składania zapewnień przedślubnych, ceremonii ślubnych, składania oświadczeń uznania ojcostwa, w kancelariach notarialnych, adwokackich, radcowskich czy komorniczych oraz podczas dokonywania innych czynności prawnych wymagających obecności tłumacza przysięgłego.

Zapytania, dotyczące tłumaczeń, można przesyłać do nas drogą elektroniczną na e-mail: biuro@zespoltlumaczy.pl lub telefonicznie: (+48) 510 950 047, (+48) 17 857 68 08. Zapraszamy również do naszego biura w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26.

.

.

chat grupa.gestum