Jak dobrze opracować napisy filmowe?

Jak dobrze opracować napisy filmowe?

Opracowywanie napisów filmowych nie należy do zadań łatwych. Zanim jednak omówimy cztery podstawowe zasady, które powinny przyświecać ich przygotowywaniu, przypomnijmy pokrótce ich specyfikę. Read more »

Tłumaczenie symultaniczne – 9 praktycznych ćwiczeń na podzielność uwagi

Chociaż jednoczesne słuchanie i mówienie nie jest aż tak trudne, jak może się wydawać, nie jest ono czymś naturalnym. Ze względu na to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do wykonywania tych czynności w tym samym czasie, zwykle zaniedbujemy jedną z nich. Tłumacze symultaniczni powinni zatem ćwiczyć podzielność uwagi. Read more »

Nasi klienci znaleźli nas, szukając m.in.:

 • ćwiczenia do tłumaczenia symultanicznego
 • podzielnosc uwagi jak cwiczyc
 • tłumaczenie symultaniczne opóźnienie
 • jak cwiczyc tlumaczenie jezyka opcego
 • tlumaczenie symultaniczne cwiczenia
 • tłumaczenie a vista ćwiczenia

Polskie tłumaczenia tytułów filmowych

Wiele osób kojarzy polskie tłumaczenia tytułów filmowych, które nawet dla osób słabo znających język angielski wydają się dziwne i chybione. Takimi przykładami mogą być: Read more »

Nasi klienci znaleźli nas, szukając m.in.:

 • łamacz serc tlumacz

Sposoby tłumaczenia filmu

Rozróżnia się trzy podstawowe metody tłumaczenia filmu: dubbing, napisy oraz film z lektorem. Read more »

Nasi klienci znaleźli nas, szukając m.in.:

 • film dialogi tlumaczenie

Specyfika tłumaczenia filmu

Tłumaczenie filmu jest zajęciem atrakcyjnym, twórczym, rozwijającym umiejętności językowe oraz cieszącym się prestiżem w branży. Z drugiej jednak strony jest to zadanie bardzo trudne, wymagające od tłumacza umiejętności pozatranslatorskich, pomysłowości, kreatywności, świetnego słuchu językowego oraz wyczucia słowa mówionego. Read more »

Tłumaczenie filmów – adaptacja

Tłumaczenie filmów fabularnych bywa problematyczne ze względu na konieczność przekazania odbiorcy elementów obcej kultury. Najwięcej problemów mogą przysporzyć seriale, gdyż ze względu na swoją rozbudowaną fabułę najsilniej osadzone są w realiach życia codziennego. Bardzo często odwołują się one do rzeczy doskonale znanych odbiorcom danej kultury: przeróżnych produktów spożywczych, urzędów, lokali, zabytków, budowli, reklam, wydarzeń historycznych, osób ze świata mediów, polityki lub sportu. Chociaż niektóre elementy są znane także i zagranicznym widzom, większość z nich nie wywoła w nich żadnych skojarzeń. Rolą tłumacza jest więc takie ich przetłumaczenie, by przekład nie był w dużej mierze niezrozumiały. Read more »

Tłumaczenie tekstu – co to właściwie znaczy

Tłumaczenie tekstu nie sprowadza się do zastąpienia słów oryginału ich odpowiednikami w języku docelowym. Proces tłumaczenia jest bardziej skomplikowany, ponieważ słowa funkcjonują w określonym kontekście i kulturze, i czasami znalezienie ich dokładnych ekwiwalentów jest wręcz niemożliwe. Sprawa komplikuje się także na poziomie zdań. Języki posiadają odmienne reguły składniowe i stylistyczne, a ich bezmyślne przenoszenie powoduje powstawanie kalek gramatycznych i błędów językowych. Nie da się również powtórzyć wielu innych konstrukcji gramatycznych. Proces tłumaczenia odbywa się więc niejako „obok” gramatyki, leksyki oraz cech charakterystycznych danego języka, które są często niemożliwe do skopiowania. Najważniejsza jest treść i ogólny sens tekstu; chodzi głównie o to, by oddać to, co powiedział autor, a nie sposób, w jaki to zrobił. Read more »

Jak uczyć się języka?

Różnica pomiędzy osobami, które uczą się języka obcego a rodowitymi użytkownikami tego języka jest taka, że ci drudzy mieli z nim kontakt przez wiele lat, w związku z czym ich kompetencje językowe są nieporównywalnie bardziej rozwinięte.

Read more »

Jak ćwiczyć tłumaczenie ustne?

Najważniejszą zasadą w ćwiczeniu tłumaczenia ustnego jest regularność – ćwiczenia 5 dni w tygodniu to absolutne minimum. Ważne jest również, by były one przyjemnością, a nie przykrym przymusem. Materiały wykorzystywane do ćwiczeń powinny być dobrane do poziomu ćwiczących osób. Należy zaczynać od rzeczy najprostszych, by sukcesywnie przechodzić do ćwiczeń bardziej skomplikowanych. Read more »

Okres krytyczny a nauka języków obcych

W obliczu rosnących oczekiwań pracodawców i wszechobecnego nacisku na znajomość języków obcych we współczesnym społeczeństwie, istotne wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decydować mogą o efektywnej nauce języka obcego. Co sprawia, że niektórzy z nas stosunkowo szybko uczą się języka obcego, a innym przychodzi to z wielkim trudem? W jakim stopniu skuteczną naukę języka obcego determinują zdolności indywidualne, a w jakim biologiczne? Read more »

Nasi klienci znaleźli nas, szukając m.in.:

 • okres krytyczny
 • krytyczny wioek do opanowania jezyka ojczystego
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1838 FhqAa81l-lYc5X3D7wkwbtggePj-GfaK8f8w8Vw4Wk_YiO2d3T-pbNjFH7rEq6Ag 91a42dbdeefea51a292fd32f6c97e8d01c01c1c3&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • utrata zdolnoscimauki wszystkich jezykoe
 • wiek krytyczny w nauce