Jak uczyć się języka?

Różnica pomiędzy osobami, które uczą się języka obcego a rodowitymi użytkownikami tego języka jest taka, że ci drudzy mieli z nim kontakt przez wiele lat, w związku z czym ich kompetencje językowe są nieporównywalnie bardziej rozwinięte.

Osoby, które uczą się języka obcego mają zatem wiele do nadrobienia. Aby to osiągnąć, niezbędny jest jak najszerszy kontakt z językiem; często wiąże się to z dłuższym pobytem w danym obszarze językowym, szczególnie w przypadku osób, które chcą zawodowo zająć się tłumaczeniem. Niestety i tak nie zastąpi to okresu czasu, który miał do dyspozycji native speaker, dlatego też niezależnie od miejsca stale należy poszerzać swój kontakt z językiem.

Przykładem takiego kontaktu jest czytanie i słuchanie w języku obcym.

Zalecane jest regularne czytanie dobrej jakości prasy oraz tygodników. Istotne jest również poznawanie różnych odmian języka poprzez prasę brukową, magazyny popularnonaukowe lub literaturę piękną. Adepci tłumaczenia powinni czytać artykuły dotyczące tych samych zagadnień w obu językach, co pozwoli im unikać kalek językowych, jednocześnie pozwalając dostrzec, jak te same idee wyrażane są w różnych językach niezależnie od siebie. Pomocny w tej kwestii jest internet, dzięki któremu można dotrzeć do czasopism z całego świata i znaleźć materiały w dowolnym języku.

W przypadku nauki poprzez słuchanie zalecane jest słuchanie nagrań w języku, na który się tłumaczy przynajmniej dwa razy dziennie po ok. pół godziny. Tutaj z pomocą również przychodzi internet, gdyż dzięki niemu można uzyskać bezpłatny dostęp do wielu zagranicznych stacji radiowych. W sieci można także znaleźć różne audycje, dyskusje, filmy i programy informacyjne, które usprawniają naukę języka. Warto również zainteresować się konferencjami naukowymi lub wieczorami autorskimi, na których często występują obcojęzyczni wykładowcy.

Artykuł opracowano na podstawie rozdziału „Język” z książki „Tłumaczenie ustne – Conference Interpreting” autorstwa Andrew Gillies.