Jakość

Tłumacze Zespołu Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C., w tym native speakerzy, posiadają wieloletnie doświadczenie, bazujące na odpowiednim wykształceniu filologicznym oraz certyfikatach, uzyskanych w Polsce i za granicą.

Tłumaczenia uwierzytelnione (tak zwane „przysięgłe”, z pieczęcią tłumacza przysięgłego) są wykonywane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych naszego zespołu, wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Kodeksem tłumacza przysięgłego. Wielu z nich jest pracownikami naukowymi i autorami publikacji dotyczących zawodu tłumacza. Dodatkowo są członkami szeregu organizacji zrzeszających tłumaczy.

Pracują dla nas wyłącznie tłumacze, którzy przed rozpoczęciem współpracy z nami przeszli odpowiedni, trudny proces rekrutacji, a następnie proces przystosowania do naszych wysokich standardów.

Dokumenty i teksty przeznaczone do tłumaczenia są przekazywane do skrupulatnie wybieranego przez nas tłumacza danego języka.

Wśród grona naszych sprawdzonych tłumaczy, przy wyborze tego odpowiedniego do danego tłumaczenia, bierzemy pod uwagę kierunek tłumaczenia (staramy się, aby każdy tłumacz wykonywał tłumaczenie wyłącznie na swój język ojczysty) oraz specjalizację tłumacza (zgodnie z tematyką tłumaczenia).

Wykonane tłumaczenie jest następnie przekazywane do korekty oraz weryfikacji odpowiednio do języka docelowego tłumaczenia. Tłumaczenia specjalistyczne przekazywane są dodatkowo do korekty specjalisty w danej branży.

.