Polityka tolerancji

Z uwagi na rodzaj oferowanych usług tłumaczeniowych zarówno nasz Zespół Tłumaczy, jak i nasi kontrahenci są bardzo zróżnicowani pod względem narodowości, rasy, religii, koloru skóry. Dlatego nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji w działalności naszego Zespołu Tłumaczy.

Staramy się rozumieć i bezwzględnie szanujemy tradycje i kulturę naszych współpracowników-obcokrajowców i kontrahentów.

Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. swoją postawą i działalnością przeciwdziała działaniom opartym na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji rasowych lub narodowościowych. Staramy się pozyskiwać wiedzę na temat kultur, tradycji i realiów innych krajów.

Działamy odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowej sprzedaży usług tłumaczeniowych, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

.