Rola tłumacza we współczesnym świecie

Jeszcze nie tak dawno działalność przekładowa sprowadzała się głównie do tłumaczenia literatury pięknej. Wskutek dynamicznego rozwoju nauki i techniki, nazywanego rewolucją naukowo-techniczną, do którego doszło w drugiej połowie XX wieku, sytuacja ta radykalnie się zmieniła. Codziennością stała się wymiana myśli naukowej, dzielenie się wynikami eksperymentów naukowych, wspólne prowadzenie badań, dyskusje nad przyszłością człowieka i rozwojem środowiska naturalnego. Kontakty w zakresie nauki i sztuki znacznie się rozszerzyły, wzrosło zainteresowanie historią i procesami społecznymi, zaczęto bardziej doceniać osiągnięcia cywilizacyjne innych narodów.

W rozwoju tych procesów ogromną przeszkodę mogłaby stanowić bariera językowa, dlatego też wzrosło znaczenie tłumacza, pełniącego rolę pośrednika ułatwiającego kontakty. Jego praca stała się równocześnie trudniejsza. Nie wystarczy jedynie znajomość języków, które występują w procesie tłumaczenia; konieczne jest posiadanie szerszej wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Co więcej, coraz bardziej widoczna jest różnica pomiędzy specjalizacją tłumacza ustnego i pisemnego.

Praca tłumacza pisemnego polega na przekładzie z jednego języka na drugi tekstów w formie drukowanej. Tłumacz ustny przekłada słowo mówione z jednego język na drugi. W zależności od tego, czy tłumaczenie następuje bezpośrednio po usłyszeniu krótkich jednostek wypowiedzeniowych, czy po wygłoszeniu dłuższej części przemówienia, możemy rozróżnić przekład jednoczesny (symultaniczny) i konsekutywny. W przypadku drugiego rodzaju przekładu tłumacz ułatwia sobie pracę przez sporządzanie notatek w trakcie wysłuchiwania tekstu. Przekład symultaniczny odbywa się natomiast w kabinach. Istnieje także inna forma przekładu jednoczesnego, tzw. tłumaczenie szeptane, które odbywa się w bezpośredniej bliskości osób potrzebujących tłumacza.

Nie dziwi fakt, że w takich warunkach wzrasta zainteresowanie teorią oraz praktyką przekładu. Lingwiści zajmują się semantyczną ekwiwalencją środków gramatycznych i leksykalnych; psychologów i socjologów interesują te aspekty procesu tłumaczenia, które związane są z faktem, że przekład wykonywany jest przez człowieka. Praktycy zbierają błędne tłumaczenia i na ich podstawie próbują dojść do ogólnych wniosków, które pozwolą unikać błędów w przyszłości.

Jeżeli interesuje Cię rola tłumacza we współczesnym świecie lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

 

Artykuł opracowano na podstawie rozdziału „Uwagi wstępne” z książki „Przekład tekstów nieliterackich: na przykładzie języka angielskiego” autorstwa Haliny Dzierżanowskiej.

Nasi klienci znaleźli nas, szukając m.in.:

  • rola tlumacza