Tłumacz przysięgły – tłumaczenia ustne

Tłumacz przysięgły przyjmujący zlecenie tłumaczenia ustnego ma prawo do uzyskania podstawowych informacji dotyczących tematyki oraz przewidywanego czasu trwania tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły ma prawo żądać, aby w miejscu publicznym nie podawano jego adresu oraz innych danych osobowych do wiadomości osób obecnych w trakcie wykonywania tłumaczenia ustnego w myśl przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia jego osobistego bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do tłumaczenia ustnego, tłumacz przysięgły ma prawo upewnić się, że będzie mieć możliwość porozumienia się z osobą, której wypowiedzi ma tłumaczyć.

W celu zapewnienia odpowiedniej słyszalności i kontaktu wzrokowego z osobą, której wypowiedzi będzie tłumaczyć, tłumacz przysięgły ma prawo zająć miejsce w pobliżu takiej osoby.

Zakres czynności tłumacza przysięgłego oraz techniki tłumaczenia ustnego uzgadniane są ze zleceniodawcą.

W przypadku planowanego długotrwałego tłumaczenia ustnego, tłumacz przysięgły ma prawo żądania zmiennika, aby zniwelować ryzyko popełniania błędów spowodowanych zmęczeniem. W razie zmęczenia tłumacz przysięgły ma prawo do przerwy na odpoczynek.

Jeżeli używane pojęcia i terminy specjalistyczne wykraczają poza wiedzę tłumacza przysięgłego, ma on prawo prosić o wyjaśnienie ich znaczenia.

Tłumacz przysięgły powinien tłumaczyć wypowiedzi cudzoziemców dokładnie w takiej formie, w jakiej je usłyszał. Wierność tłumaczenia polega również na stosowaniu właściwego stylu oraz w razie potrzeby uzupełnianiu tłumaczonej wypowiedzi o komentarz lub informacje, które niezbędne są do zrozumienia jej treści i intencji.

Podczas tłumaczenia ustnego, w razie potrzeby, tłumacz przysięgły powinien poinformować zleceniodawcę o konieczności skorzystania ze słownika.

Tłumacz przysięgły ma prawo prosić o udostępnienie tekstu, który ma zostać przeczytany w celu przetłumaczenia go techniką a vista, aby ułatwić mu nadążanie za tłumaczeniem tekstu, zwłaszcza jeśli występują w nim fragmenty trudne do zapamiętania, takie jak nazwy własne i liczby.

Jeżeli interesuje Cię rola tłumacza przysięgłego oraz tłumaczenia ustne lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł opracowano na podstawie Kodeksu Tłumacza Przysięgłego przyjętego uchwałą Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS z dnia 30 czerwca 2011 roku.