Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski oraz z języka obcego na język polski, a także do sprawdzania i poświadczania takich tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby. Uprawniony jest również do sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby, a także do dokonywania tłumaczenia ustnego.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, zachowując w tajemnicy fakty i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem. Jego obowiązkiem jest również doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny, które uzasadniają odmowę.

Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, w którym odnotowuje czynności wymienione w pierwszym akapicie. Repertorium zawiera datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem, oznaczenie zleceniodawcy lub zamawiającego wykonanie tłumaczenia, opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie, a także wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy.  W repertorium należy również odnotować opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia, wysokość pobranego wynagrodzenia oraz informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej zawierającą datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy.

Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, która w otoku zawiera jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie jezyka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism wydawanych przez tłumacza przysięgłego wymienia się pozycje, pod którą tłumaczenie lub odpis odnotowane są w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach oraz odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Jeżeli interesują Cię zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł opracowano na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.