У нашому товаристві, яке знаходиться на вул. Грунвальдській 26/4a у м. Жешуві, працюють присяжні перекладачі української і російської мов, носії української, російської та польської мов з філологічною освітою, які до Ваших послуг з понеділка по п‘ятницю (за попередньою домовленістю також в інші дні). Завдяки вищенаведеному переклади виконуються нами негайно без додаткових оплат, а всі тексти проходять детальну перевірку, редагування і коректування носіями мови перекладу і спеціалістами у даній галузі.

Наші перекладачі являються знавцями специфіки польської правової і фінансової систем, а також особливостей українських регіонів, з урахуванням мовних і культурних бар’єрів. Завдяки цьому, наші перекладачі приймають активну участь у: відкритті міжнародних торгових організацій; процедурах, пов’язаних з поверненням заборгованостей; розгляді господарських спорів і кримінальних справ в суді, а також при проведенні аудиторських перевірок, ділових зустрічей в Україні, країнах Прибалтики та СНД.

Ми також, здійснюємо усні переклади – під час нотаріальних посвідчень, укладення договорів, сертифікації товарів, ділових зустрічей і переговорів, загальних зібрань, обговорень, курсів, конференцій, в т. ч. міжнародних, дискусійних зустрічей, виступів, презентацій, навчання, технічних зустрічей робочих груп, ярмарок і виставок, а також «виїзних» перекладів (асистування перекладача в Польщі, Україні і країнах Прибалтики та СНД).

Переклади здійснюються об’єктивно, добросовісно і старанно, із збереженням згідності з вихідним текстом і у відповідності до принципів перекладу. Пріоритетом нашого товариства є дотримання принципів професійної етики, в тому числі обов‘язку збереження професійної таємниці, до якої відноситься будь-яка інформація, отримана у зв‘язку з наданням перекладацьких послуг. В результаті політики товариства, направленої на чесність і високий рівень обслуговування, кількість задоволених клієнтів з України, а також польських підприємців, в т. ч. які ведуть свою діяльність на Підкарпатському ринку послуг, стрімко зростає.

У рамках ПОЛЬСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ товариство «Спілка перекладачів В. Літвін-Юксель, E. Літвін просте товариство»  виконує:

 • письмові переклади: завірені (присяжні) та звичайні:
 • економічні, правові, юридичні;
 • медичні;
 • документи, що стосуються освіти;
 • офіційні документи (переклад виконується відразу та безпосередньо в офісі);
 • інші.
 • усні переклади (в тому числі виїзні) під час нотаріальних дій, шлюбних церемоній, складення заяви про укладення шлюбу, подання документів та слухань в Підкарпатській обласній державній адміністрації, екзаменів, курсів, конференцій, промов, виставок, допомога перекладача в Польщі та інших країнах;
 • складення витягів з документів іноземною мовою;
 • складання текстів польською, українською, російською, англійською мовами на основі плану (вказівок клієнта);
 • редагування і коректування текстів (виконується носієм мови документу);
 • допомога в польських і закордонних державних органах.