17.11.2016

Na początku artykułu rozważmy, czym jest jakość? Najczęściej jest ona definiowana jako stopień, w jakim usługa lub produkt spełnia potrzeby, wymagania, oczekiwania oraz wytyczne Klientów. Także w branży tłumaczeniowej pojęcie jakości znajduje zastosowanie, gdyż sporządzone tłumaczenia muszą spełniać normy przekładowe, takie jak oczekiwania konwencjonalne w kwestii poprawności tłumaczenia. Dzięki nim możemy stosownie oceniać jakość tłumaczenia.

Jednak warto zauważyć, że Klienci mogą wykazywać odmienne oczekiwania odnośnie jakości tłumaczenia. Stąd pojawił się ogólny, stopniowy podział dotyczący jakości tłumaczeń:

  1. robocze (draft quality);
  2. niewymagające korekty (deliverable quality);
  3. nadające się do druku (publishable quality). 

Do Klienta należy decyzja, jakiej jakości tłumaczenie preferuje, gdyż w zależności od jej kategorii naliczane są odmienne stawki. Tłumaczenie nadające się do druku, to tłumaczenie najwyższej jakości, za które zazwyczaj należy zapłacić najwięcej, ponieważ taki tekst podlega dodatkowym korektom.

Czynniki wpływające na jakość tłumaczenia

Podział na różne kategorie jakości tłumaczeń wynika w dużej mierze z przyczyn finansowych. Jak już wspomnieliśmy, jakość najwyższa jest najdroższa ze względu na dodatkowy nakład pracy. Również, jak wiadomo, na jakość wpływa także termin, w jakim należy tłumaczenie wykonać. Biura tłumaczeń oferują następujące tryby wykonania tłumaczenia: zwykły, pilny, superpilnym i superekspresowym, a dokładne terminy i stawki zależne są od poszczególnych biur.

Tłumaczenie wykonywane w zwłaszcza dwóch ostatnich trybach jest ogromnym obciążeniem dla tłumacza, który pod presją czasu, wykonuje tłumaczenia nawet 15 stron dziennie. Mimo że Klient skupia się bardziej na czynniku czasowym, w przypadku trybu superekspresowego, niż na jakości, nie powinna ona być poniżej normy. Jednak to na tłumaczu spoczywa odpowiedzialność za właściwe określenie terminu i ocenę własnych możliwości.

Konsekwencje niskiej jakości tłumaczeń

W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego, konsekwencje dla tłumacza, zleceniodawcy lub osoby, której tłumaczenie dotyczy, nie będą prawdopodobnie tak poważne, jak w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (tzw. „przysięgłego”). Niemniej jednak Klient może ponieść straty finansowe (np. w wyniku niezawarcia umowy lub niewywiązania się z umowy terminowo), a konsekwencje mogą nawet rzutować na jego przyszłość, zwłaszcza gdy tłumaczenie jest częścią komunikacji z wymiarem sprawiedliwości.

Natomiast tłumacz podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej, a konsekwencje finansowe mogą dotyczyć odmowy zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty częściowej, czy zasądzenia odszkodowania z powództwa Klienta. Tłumacz ponosi również odpowiedzialność zawodową, gdyż jeżeli wykonuje swoje obowiązki nierzetelnie, może ponieść następujące konsekwencje: otrzymać upomnienie, naganę lub zostać tymczasowo zawieszony w prawach do wykonywania zawodu lub jego pozbawiony, a nawet ponieść odpowiedzialność karną.

Jak można zauważyć, zapewnienie odpowiedniej jakości jest nieodłącznym elementem pracy tłumacza, a zwłaszcza tłumacza przysięgłego. W następnym artykule zostanie opisana ogólnoeuropejska norma, która reguluje jakość usług tłumaczeniowych, gdyż angielskie powiedzenie Quality, price, deadline - pick any two nie ma, niestety, zastosowania w praktyce.

Jeżeli interesuje Cię jakość w tłumaczeniu i czynniki, które ją kształtują lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł został opracowany na podstawie „Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych” Ł. Biel.