W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH - ukraińskich, rosyjskich i tureckich – OFERUJEMY:

 • tłumaczenia pisemne: uwierzytelnione (tak zwane „przysięgłe”, z pieczęcią tłumacza przysięgłego) i zwykłe
 • redagowanie tekstów w języku docelowym na podstawie planu lub wskazówek,
 • weryfikację i korektę stylistyczną tłumaczeń zewnętrznych,
 • przepisywanie tekstów sporządzonych pismem ręcznym w języku ukraińskim lub rosyjskim.

W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH - ukraińskich, rosyjskich i tureckich - OFERUJEMY:

 • tłumaczenia symultaniczne (kabinowe),
 • tłumaczenia konsekutywne,
 • tłumaczenia à vista,
 • tłumaczenia szeptane.

Zapytania dotyczące tłumaczeń ustnych oraz dokumenty i teksty do tłumaczenia można składać do nas drogą elektroniczną, przesyłając skany dokumentów lub pliki na adres e-mail: info@zespoltlumaczy.pl (tel. kom. +48 505 970 270), a także pocztą tradycyjną, kurierem, lub też złożyć osobiście w naszym biurze w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26.

W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH (UWIERZYTELNIONYCH („PRZYSIĘGŁYCH”) I ZWYKŁYCH) WYKONUJEMY:

 • tłumaczenia techniczne,
 • tłumaczenia handlowe i biznesowe,
 • tłumaczenia prawne i prawnicze,
 • tłumaczenia ekonomiczne,
 • tłumaczenia marketingowe i reklamowe,
 • tłumaczenia informatyczne i stron internetowych,
 • tłumaczenia chemiczne i spożywcze,
 • tłumaczenia medyczne,
 • tłumaczenia humanistyczne,
 • tłumaczenia dokumentów urzędowych, w tym zaświadczeń o nadaniu REGON i NIP, wyciągi z JeDRPOU, listy przewozowe, zaświadczenia o statusie rezydenta podatkowego, zaświadczenia o dochodach, prawa jazdy i karty egzaminacyjne,
 • i wiele innych.

W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH WYKONUJEMY:

 • tłumaczenia spotkań biznesowych,
 • tłumaczenia konferencji i szkoleń,
 • tłumaczenia urzędowe,
 • tłumaczenia wyjazdowe,
 • i wiele innych

Nasz Zespół Tłumaczy W. LITWIN-YÜKSEL, E. LITWIN S.C. ma na swoim koncie dziesiątki tysięcy stron tłumaczeń pisemnych, w tym obszernych i złożonych dokumentacji specjalistycznych, kodeksów, podręczników i standardowych dokumentów, a także tysiące godzin tłumaczeń ustnych w zakresie języka ukraińskiego i rosyjskiego w Polsce i za wschodnią granicą. Oferujemy również asystę w polskich i zagranicznych urzędach, tłumaczenia rozmów telefonicznych, szkoleń, wszelkich negocjacji biznesowych, tłumaczenia na targach i wystawach branżowych w Polsce i za granicą.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Przy dużych projektach tłumaczeniowych angażujemy grupę odpowiednio wyspecjalizowanych tłumaczy przysięgłych i zwykłych oraz weryfikatorów i korektorów, w celu sprawnego wykonania zlecenia.

Poufność to jeden z głównych kierunków polityki naszej firmy. Wszelkie powierzane nam informacje, dane osobowe oraz dokumenty przekazane do tłumaczenia są traktowane jako poufne.