Tłumaczenie zwykłe może być sporządzone w dowolnej formie, np. wydruku lub dokumentu elektronicznego. Zwykle jest to tłumaczenie sporządzane dla użytku prywatnego, w przypadku gdy nie ma potrzeby przedłożenia dokumentu w urzędzie, dowolnej instytucji państwowej lub u pracodawcy. Ponadto są to tłumaczenia sporządzane na zamówienie firm, np. w celach reklamowych, w przypadku tłumaczenia stron internetowych, wszelkich materiałów reklamowych i marketingowych, dokumentów wewnętrznych, umów, instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, itp.

Tłumaczenia uwierzytelnione sporządzane są wyłącznie w formie drukowanej oraz są opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, posiadającego uprawnienia do sporządzenia tłumaczeń tego typu. Takie tłumaczenia stosują się przede wszystkim dokumentów urzędowych, które przedkładane będą w urzędach i instytucjach, np. akty stanu cywilnego, dokumenty samochodowe, dyplomy i świadectwa, umowy.

Zanim zlecą Państwo tłumaczenie, warto wcześniej dowiedzieć się w instytucji, w której składane będą dokumenty, jakiego rodzaju tłumaczenia będą Państwo potrzebować.

Prześlij nam skan lub zdjęcie dokumentów e-mailem, faksem, pocztą tradycyjną lub wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej.

Dokumenty do tłumaczenia można również dostarczyć do nas osobiście, do biura kancelarii, które mieści się w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a lub do biura na Ukrainie Kancelarii Prawnej "GM Lawyers" we Lwowie przy Placu Petrushevycha 3 (centrum biznesowe).

Wycena zależna jest od kilku czynników: języka tłumaczenia, trybu tłumaczenia (zwykły lub ekspresowy), rodzaju tekstu (zwykły lub specjalistyczny), rodzaju tłumaczenia (zwykłe lub uwierzytelnione) oraz formy tłumaczenia (pisemne lub ustne). Wycena usługi jest darmowa i niezobowiązująca. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Cennik tłumaczeń”.

Strona przeliczeniowa jest to jednostka rozliczeniowa, na podstawie której dokonujemy wyceny tłumaczenia. Wycenie podlega tekst docelowy (tekst po przetłumaczeniu), a nie źródłowy (tekst podlegający tłumaczeniu). W przypadku tłumaczeń zwykłych strona przeliczeniowa obejmuje 1800 zzs (znaków ze spacjami), a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych jest to 1125 zzs. Znakiem jest każda litera, cyfra, spacja oraz znak interpunkcyjny. W tłumaczeniach uwierzytelnionych każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Płatności można dokonać osobiście w siedzibie naszej firmy lub przelewem na nasz rachunek bankowy.

W chwili, gdy tłumaczenie będzie gotowe do odbioru, nasi pracownicy niezwłocznie skontaktują się z Państwem telefonicznie i poinformują o tym.

Sporządzone tłumaczenie mogą Państwo odebrać osobiście w siedzibie naszego biura w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 26/4a od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Na życzenie naszych Klientów możemy również przesłać dokumenty pocztą lub kurierem.

Oczywiście. Wszelkie informacje pozyskane przez naszą firmę w związku z realizacją zlecenia tłumaczenia traktowane są jako poufne. Bezwzględnie przestrzegamy zasady zachowania poufności i nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim.

Nasi tłumacze to osoby o wieloletnim doświadczeniu i najwyższych kwalifikacjach. Wśród nich znajdują się specjaliści w danej branży, osoby dwujęzyczne, native-speakerzy, absolwenci uczelni zagranicznych oraz członkowie krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających zawodowych tłumaczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować, że otrzymają Państwo tłumaczenie najwyższej jakości.