Zespół Tłumaczy W. LITWIN-YÜKSEL, E. LITWIN S.C. to grupa specjalistów zajmujących się tłumaczeniami w zakresie języka ukraińskiego, rosyjskiego i tureckiego.

Spółka została założona przez dwie zawodowe tłumaczki języka ukraińskiego i rosyjskiego – absolwentki prawa i filologii wschodniosłowiańskiej krakowskich uczelni. Dr Katarzyna Litwin jest głównym ekspertem ds. terminologii prawnej Instytutu Integracji Europejskiej, autorką szeregu publikacji naukowych na temat ukraińskiego prawa karnego, konstytucyjnego i administracyjnego oraz zawodu tłumacza przysięgłego w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim. Przez wiele lat prowadziła komparatystyczne badania naukowe nad wybranymi zagadnieniami ukraińskiego prawa karnego jako doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Naczelnej Organizacji Technicznej (Rejestr Tłumaczy numer 011481) ze specjalnością tłumaczeniową „prawo” i „administracja państwowa” w zakresie języka ukraińskiego. Jako tłumacz przysięgły języka ukraińskiego (TP/636/07) i prawnik specjalizuje się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Joanna Czernia doświadczenie zdobywała w Uniwersytecie Czerniowieckim (Ukraina) i zaistniała na rynku jako tłumacz ekonomiczny i prawniczy. Obecnie zajmuje się redagowaniem i weryfikacją tłumaczeń sporządzonych przez innych tłumaczy.

Działając odrębnie na podkarpackim rynku usług tłumaczeniowych w zakresie języka ukraińskiego i rosyjskiego, założycielki szybko zyskały zaufanie lokalnych i krajowych organów państwowych, uczelni wyższych, kancelarii adwokackich i notarialnych, setek biur tłumaczeń i innych firm krajowych i zagranicznych oraz osób prywatnych [czytaj: ZAUFALI NAM]. Obecnie w ramach spółki wykonujemy tłumaczenia pisemne (uwierzytelnione, potocznie zwane „przysięgłymi”, zwykłe, specjalistyczne) i ustne (konsekutywne, symultaniczne, szeptane, a vista, wyjazdowe, tłumaczenie rozmów telefonicznych, a także mamy w swojej ofercie asystę tłumaczeniową, weryfikację, redagowanie, korektę tłumaczeń sporządzonych w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i tureckim, sporządzanie opinii na temat poprawności tłumaczeń sporządzonych przez innych tłumaczy, przepisywanie tekstów sporządzonych pismem ręcznych w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i tureckim, itp.

Siedziba firmy znajduje się w centralnej części Rzeszowa, przy ul. Grunwaldzkiej 26, w pobliżu najważniejszych rzeszowskich urzędów (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i inne) oraz dworca PKP i PKS. Tutaj przywita Państwa nasz polsko-ukraińsko-rosyjski zespół doświadczonych tłumaczy, w tym przysięgłych języka ukraińskiego i rosyjskiego, przeszkolonych weryfikatorów, redaktorów, korektorów – native speakerów języka polskiego (absolwentów filologii ukraińskiej i rosyjskiej) oraz języka ukraińskiego i rosyjskiego (absolwentów studiów humanistycznych uczelni polskich), dzięki czemu tłumaczenia wykonywane są natychmiastowo w siedzibie firmy bez dodatkowych opłat. Każdy z nas posługuje się swobodnie językiem ukraińskim i/lub rosyjskim. Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku (po wcześniejszym uzgodnieniu również w inne dni). W zakresie języka ukraińskiego i rosyjskiego wykonujemy tłumaczenia w każdej specjalności. Nasza firma na stałe współpracuje z doświadczonymi specjalistami: polskimi, ukraińskimi i rosyjskimi inżynierami, chemikami, technikami, ekonomistami, lekarzami, prawnikami – wszystkie teksty przechodzą więc weryfikację oraz korektę rodzimego użytkownika języka docelowego i specjalisty w danej dziedzinie. Opracowaliśmy system wielopoziomowej weryfikacji tłumaczeń, gwarantujący sprawną obsługę i bezbłędne tłumaczenia. Tłumaczenia wykonywane są bezstronnie, sumiennie i starannie, z zachowaniem wierności wobec tekstu źródłowego zgodnie z zasadami sztuki przekładu. Jesteśmy osobami odpowiedzialnymi, zainteresowanymi wiedzą i nauką – prawdziwymi pasjonatami swojej pracy. Bezwzględnie przestrzegamy zasad etyki zawodowej i poufności. Wskutek dokładnego procesu weryfikacji pracowników jesteśmy pewni, że zarówno w zakresie obsługi Klientów, jak i świadczonych przez nas usług, zapewniamy najwyższy poziom. Cechuje nas stałe dążenie do perfekcji. Stawiamy na europejskie standardy obsługi Klienta, uprzejmość i efektywność. Praca zespołowa, kreatywność, twórcze podejście do powierzonego zlecenia oraz niegasnący entuzjazm pozwalają nam skutecznie realizować nawet najtrudniejsze projekty tłumaczeniowe. To dlatego cieszymy się doskonałą renomą.

Chętnie współpracujemy z biurami tłumaczeń i firmami konkurencyjnymi na bardzo korzystnych warunkach, dzielimy się doświadczeniem i wiedzą z innymi tłumaczami, adeptami zawodu i pracownikami biur tłumaczeń. W ten sposób solidaryzujemy się z nimi w dążeniu do zapewnienia godnego statusu zawodu tłumacza w Polsce oraz podnosimy poziom usług tłumaczeniowych na rynku. Nie uprawiamy nieuczciwej konkurencji przez stosowanie bezzasadnie zawyżonych lub rażąco zaniżonych cen za świadczone usługi. Polityka firmy, nastawiona na uczciwość i wysoki poziom obsługi, skutkuje setkami zadowolonych Klientów krajowych i zagranicznych. Indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz niezawodna jakość usług pozwala nam na realizację projektów dla najbardziej wymagających Klientów.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Zespół Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. monitoruje zgodność podejmowanych decyzji z przyjętymi zasadami etyki. Doskonale rozumiemy, że budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości.

Stawiamy na uczciwość i rzetelność w działalności gospodarczej, przestrzegając norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań w branży tłumaczeniowej. Uważamy to za warunek konieczny dla osiągnięcia stabilności naszej firmy oraz uzyskania doskonałej reputacji wśród Klientów [czytaj o nas]. Dlatego nasz Zespół Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. świadczy usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane, zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami [przekonaj się].

Naszym priorytetem są działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości usług i zadowolenia kontrahentów.

Tłumacze Zespółu Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c., w tym native speakerzy, posiadają wieloletnie doświadczenie, bazujące na odpowiednim wykształceniu filologicznym oraz certyfikatach, uzyskanych w Polsce i za granicą. 

Tłumaczenia uwierzytelnione (tak zwane „przysięgłe”, z pieczęcią tłumacza przysięgłego) są wykonywane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych naszego zespołu, wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Kodeksem tłumacza przysięgłego. Wielu z nich jest pracownikami naukowymi i autorami publikacji dotyczących zawodu tłumacza. Dodatkowo są członkami szeregu organizacji zrzeszających tłumaczy. 

Pracują dla nas wyłącznie tłumacze, którzy przed rozpoczęciem współpracy z nami przeszli odpowiedni, trudny proces rekrutacji, a następnie proces przystosowania do naszych wysokich standardów.

Dokumenty i teksty przeznaczone do tłumaczenia są przekazywane do skrupulatnie wybieranego przez nas tłumacza danego języka. 

Wśród grona naszych sprawdzonych tłumaczy, przy wyborze tego odpowiedniego do danego tłumaczenia, bierzemy pod uwagę kierunek tłumaczenia (staramy się, aby każdy tłumacz wykonywał tłumaczenie wyłącznie na swój język ojczysty) oraz specjalizację tłumacza (zgodnie z tematyką tłumaczenia). 

Wykonane tłumaczenie jest następnie przekazywane do korekty oraz weryfikacji odpowiednio do języka docelowego tłumaczenia. Tłumaczenia specjalistyczne przekazywane są dodatkowo do korekty specjalisty w danej branży.

W Zespole Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. ceny za tłumaczenia [zobacz cennik] zawierają w sobie koszt tłumaczenia, korekty i weryfikacji. 

W przypadku przesłania do nas gotowego tłumaczenia, w celu zamówienia usługi korekty, pobieramy od Klienta opłatę w wysokości, odpowiedniej do nakładu pracy.

Stawki za tłumaczenia ustalamy przy uwzględnieniu solidarności i godności zawodowej, a także biorąc pod uwagę wartość rynkową usług tłumaczeniowych oraz godne wynagrodzenie naszych tłumaczy. W ten sposób nie uprawiamy nieuczciwej konkurencji przez stosowanie bezzasadnie zawyżonych lub rażąco zaniżonych cen za tłumaczenia. 

Ceny tłumaczeń można negocjować [zapytaj o rabat].

Ceny tłumaczeń jakie oferujemy są bardzo konkurencyjne w stosunku do obowiązujących w krajach europejskich. Dlatego też nasze usługi tłumaczeniowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko Klientów z Polski, ale również z zagranicy.

W Zespole Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. WSZELKIE INFORMACJE POZYSKANE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM TŁUMACZENIA SĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE..

Bezwzględnie przestrzegamy obowiązku zachowania tajemnicy, którą, zgodnie z prawem, objęte są wszystkie informacje uzyskane w związku ze zleceniem tłumaczenia oraz ponosimy całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem dostępnych nowoczesnych środków technicznych.

Z uwagi na rodzaj oferowanych usług tłumaczeniowych zarówno nasz Zespół Tłumaczy, jak i nasi kontrahenci są bardzo zróżnicowani pod względem narodowości, rasy, religii, koloru skóry. Dlatego nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji w działalności naszego Zespołu Tłumaczy. 

Staramy się rozumieć i bezwzględnie szanujemy tradycje i kulturę naszych współpracowników-obcokrajowców i kontrahentów.

Zespół Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. swoją postawą i działalnością przeciwdziała działaniom opartym na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji rasowych lub narodowościowych. Staramy się pozyskiwać wiedzę na temat kultur, tradycji i realiów innych krajów.

Działamy odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowej sprzedaży usług tłumaczeniowych, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

Zespół Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. jest firmą, która dba o swoich pracowników i stażystów. Stosunki z nimi są oparte na szacunku dla godności osobistej.

Przy zatrudnianiu w naszym Zespole Tłumaczy bierzemy pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, znajomość języka polskiego i języków obcych.

Dążymy do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informujemy pracowników o perspektywach zatrudnienia. 

W naszym Zespole Tłumaczy pomagamy pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspieramy ich karierę. 

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników i stażystów oraz na miejscu, w siedzibie firmy, organizujemy wielomiesięczne kursy coraz to nowych języków obcych dla nich.

Ponadto zapewniamy czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa. 

Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób, mających wkład w sukces firmy, stosujemy reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. 

Pracujemy w pozytywnej i przyjaznej atmosferze.

Zespół Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. świadczy nie tylko usługi tłumaczeniowe na najwyższym poziomie, ale również uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi podmiotami. 

Dokładamy wszelkich starań, aby służyć społeczności. Bierzemy pod uwagę interes całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes nie tylko naszych kontrahentów, ale również otaczającej nas społeczności.

W swojej działalności kierujemy się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Dbamy o ochronę środowiska, a zasoby naturalne wykorzystujemy w sposób odpowiedzialny.

Zespół Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. uczciwie współzawodniczy z konkurencją i nie podważa jej reputacji, ani jakości realizowanych tłumaczeń. 

Nasz zespół tłumaczy pozostaje w stałych kontaktach koleżeńskich i biznesowych z większością rzeszowskich biur tłumaczeń. Nasza firma nie pozyskuje nielegalnie informacji dotyczących konkurencji.

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem z innymi biurami tłumaczeń. 

Jednocześnie dbamy o to, aby w kontaktach z konkurencją nasi pracownicy unikali sytuacji umożliwiających przekazanie informacji stanowiących informację poufną.

Zespół Tłumaczy W. Litwin-Yüksel, E. Litwin s.c. kładzie nacisk na rzetelne regulowanie swoich zobowiązań finansowych w stosunku do pracowników oraz kontrahentów.

Sumiennie monitorujemy wykonywanie zobowiązań finansowych przez naszych kontrahentów.

Stosunki naszej firmy i kontrahentów opierają się na wzajemnym zaufaniu, także w zakresie wzajemnych zobowiązań finansowych.