19.12.2016

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek egzaminu na tłumacza przysięgłego kandydaci najczęściej próbują dowiedzieć się jak najwięcej z czego dany egzamin się składa, aby przygotować się jak najlepiej. W przypadku egzaminu na tłumacza przysięgłego, kandydat podchodzi do egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W tym artykule skupimy się na części pisemnej oraz sposobie jej oceniania. 

Co obejmuje część pisemna egzaminu na tłumacza przysięgłego?

W trakcie części pisemnej kandydat na tłumacza przysięgłego otrzymuje do przetłumaczenia 4 teksty, dwa z języka polskiego na obcy oraz dwa z języka obcego na polski. Zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia z 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, w każdej grupie musi znajdować się jeden tekst sądowy, urzędowy lub prawniczy. Maksymalna liczba punktów za każdy tekst, jaką można uzyskać, wynosi 50.

Ile trwa egzamin pisemny na tłumacza przysięgłego?

Część pisemna egzaminu trwa 4 godziny, natomiast część ustna nie odbywa się bezpośrednio po egzaminie pisemnym.

Jakie są kryteria oceny oraz punktacja tłumaczenia?

10 punktów - Zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału

15 punktów - Terminologia i frazeologia subjęzyka specjalistycznego

10 punktów - Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna (leksyka niespecjalistyczna)

10 punktów - Zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu

5 punktów - Egzamin pisemny: Znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych

Po uzyskaniu oceny można uzyskać wgląd we własną pracę wraz z przyznaną punktacją, co zaleca wielu tłumaczy już zaprzysiężonych. Daje to możliwość uzyskania informacji na temat, w jakim zakresie popełniliśmy najwięcej błędów, oraz upewnienia się czy wszystkie części egzaminu zostały sprawdzone.

Jeżeli interesuje Cię tematyka egzaminu na tłumacza przysięgłego lub zastanawiasz się kto może przystąpić do takiego egzaminu oraz chciałbyś dowiedzieć się jakie są najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł został opracowany na podstawie „Egzamin na tłumacza przysięgłego - zbiory testów egzaminacyjnych”, Ł. Biel.