25.03.2016

Kto może przystąpić do egzaminu?

Na etapie przystępowania do egzaminu nie są sprawdzane kwalifikacje kandydatów. Należy jednak pamiętać, że zaprzysiężone na tłumacza przysięgłego mogą zostać tylko osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (w tym m.in. posiadają obywatelstwo polskiego, znają język polski, mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie byli karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, ukończyli studia wyższe).

Gdzie można znaleźć formularz wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu?

Wniosek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „Rejestry i ewidencje” – Tłumacze przysięgli – Formularze.

Wysłałem/wysłałam wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu. Jak długo będę czekać na zaproszenie na egzamin?

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 15, poz. 127), Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby wpływających wniosków, z tym, że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata. Trudno jest zatem przewidzieć okres oczekiwania na egzamin. Egzaminy z języków popularnych odbywają się częściej (kilka razy w roku), natomiast egzaminy z języków mało popularnych – zazwyczaj raz w roku.

Ile wynosi opłata egzaminacyjna?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 128), wynosi ona 800 zł.

Kiedy i na jakie konto należy przelać opłatę egzaminacyjną?

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 800 zł należy wnieść na konto Ministerstwa Sprawiedliwości:

NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

z dopiskiem „za egzamin na tłumacza przysięgłego” w terminie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o egzaminie.

Czy razem z wnioskiem należy przesłać dokumenty dotyczące ukończenia studiów?

Nie. Dokumenty są kompletowane przed zaprzysiężeniem na tłumacza przysięgłego.

Właśnie otrzymałem/otrzymałam zaproszenie na egzamin, ale niestety w tym terminie nie mogę przystąpić do egzaminu. Co się dzieje wówczas z moim zgłoszeniem i czy mogę prosić o przesunięcie zaproszenia na najbliższy kolejny termin?

Niestawiennictwo traktowane będzie jako rezygnacja z zamiaru uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. W przypadku chęci przystąpienia do kolejnego egzaminu, konieczne jest wystąpienie z ponownym wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu. Jeżeli kandydat wpłacił opłatę egzaminacyjną, ale nie przystąpił do egzaminu, nie musi wnosić kolejnej opłaty egzaminacyjnej.

Jeżeli interesują Cię najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu na tłumacza przysięgłego lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł został opracowany na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.