31.05.2016

W poprzednim artykule na temat skracania dialogów na potrzeby tłumaczenia audiowizualnego, poruszyliśmy pierwszy ze sposobów, jakim jest pomijanie. Kolejnym stosowanym sposobem tłumaczenia są uproszczenia i przesunięcia semantyczne.

Uproszczenia i przesunięcia semantyczne

Tym sposobem tłumacz w mniejszym lub większym stopniu zmienia sens pierwotnej wypowiedzi. Może ją sparafrazować, usuwając część znaczeń lub zmieniając pole znaczeniowe. Zazwyczaj taka zmiana dotyczy:

 1. wyrażeń synonimicznych, które znajdują się obok siebie, np.
  • ang. Your anger is random and arbitrary. 
  • Wściekasz się bez powodu.
 2. zagajeń i wprowadzeń, takich jak come on, tell me, I think/know, w tym słowo please, np.:
  • ang. Do you think Peter knows?
  • Peter wie?
 3. przysłówków, np.: really, just, always i innych słów uściślających zakres znaczeniowy:
  • ang. I just saw your father.
  • Widziałem twojego ojca.
 4. wyrażeń i mało/najmniej istotnych informacji, np:
  • ang. You told Brandt on the phone. He told me.
  • Brandt już mi przekazał.
 5. informacji istotnych, ale zbyt długich we wiernym i dokładnym przekładzie, niż jest to możliwe do umieszczenia. Takich dłuższych odpowiedników nie wycinamy, lecz używamy uogólnień, np. Christmas – święta, zamiast Święta Bożego Narodzenia; wyrazów pokrewnych, np. to shower – wykąpać się, a nie wziąć prysznic; lub przekładamy za pomocą pojęć przeciwnych, np. He ain’t dead – Żyje.
 6. rozbudowanych idiomów, metafor, porównań, itd., np.:
  • ang. He took the weight of the world on his shoulders.
  • O wszystko obwiniał siebie.

Jeżeli interesuje Cię skracanie dialogów filmowych lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł opracowano na podstawie rozdziału „Dziel i tnij” z książki „Tłumaczenie filmów” autorstwa Arkadiusza Belczyka.