07.07.2016

W związku z tym, że tłumaczenie dialogów filmowych nie jest łatwe, nie ma jednej metody skracania tekstu dialogowego, która jest skuteczna we wszystkich przypadkach. Dlatego też, poza przedstawionymi wcześniej sposobami, tj. pomijania oraz upraszczania składni i przesunięć semantycznych, można pokusić się o uproszczenie złożonej składni i skomplikowanych struktur gramatycznych. W ten sposób, zwiększamy jednocześnie przyswajalność wiadomości.

W tej kategorii mieszczą się następujące zabiegi:

 1. połączenie dwóch kwestii poprzez wydobycie sedna wypowiedzi i przekazanie jego jednym zdaniem:
  • ang. Sure you can’t stay a little while longer? Just for talk?
  • Nie możemy pogadać jeszcze chwilę?
 2. eliminacja zdań podrzędnie złożonych, np.
  • ang. – Where is he?
  • - I don’t know, but wherever he is, he’d better stay there because if he comes back here, I will settle with him.
  • - Gdzie on jest?
  • - Nie wiem, ale lepiej, żeby tu nie wracał, bo się z nim policzę.
 3. zmiana mowy niezależnej na zależną, dzięki czemu możemy usunąć cudzysłowy, dwukropki, które narzuca nam interpunkcja, a które zajmują przestrzeń i czas, np.
  • ang. You pick up a piece of broccoli and you say, “What a lovely piece of broccoli?”
  • Jesz brokuły i zachwycasz się ich smakiem.
 4. zmiana przypadku nazwy własnej z zależnego na mianownik, ten zabieg ułatwia również rozwiązanie problemu deklinacji imion i nazwisk zagranicznych zgodnie z regułami języka polskiego, co zazwyczaj jest kłopotliwe, zwłaszcza w zapisie.
  • ang. – I want the best men.
  • - I was thinking of Donn Eisele.
   Dokładny przekład kwestii drugiej narzuca odmianę imienia i nazwiska, czyli „Myślałem o Donnie Eisele’u” jest nieco za długi, jednocześnie brzmi niezgrabnie. Można zastąpić to w następujący sposób: Donn Eisele jest niezły lub o wiele krócej: Może Donn Eisele?
 5. elipsa, czyli pominięcie fragmentu wypowiedzi, który się powtarza lub nawiązuje do kwestii poprzedniej, np.:
  • ang. – What did you expect?
  • - I figured she’d be different than all the rest.
  • - A czego się spodziewałeś?
  • - Że będzie inna niż reszta.
 6. upraszczanie innych konstrukcji gramatycznych, np.
  • ang. Being an artist is not about being right all the time.
  • Artysta nie zawsze musi mieć rację.

Do tej metody zalicza się również zmiana punktu widzenia, czyli zdanie pytające zmieniamy na twierdzące/rozkazujące, czy odwrotnie, aby choćby trochę przyciąć długość wypowiedzi.

Jeżeli interesuje Cię skracanie dialogów filmowych lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

Artykuł opracowano na podstawie rozdziału „Dziel i tnij” z książki „Tłumaczenie filmów” autorstwa Arkadiusza Belczyka.