Polityka finansowa

Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. kładzie nacisk na rzetelne regulowanie swoich zobowiązań finansowych w stosunku do pracowników oraz kontrahentów.

Sumiennie monitorujemy wykonywanie zobowiązań finansowych przez naszych kontrahentów.

Stosunki naszej firmy i kontrahentów opierają się na wzajemnym zaufaniu, także w zakresie wzajemnych zobowiązań finansowych.

.