Poufność

Keyboard with privacy text on keyboard - security concept

Zespole Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. WSZELKIE INFORMACJE POZYSKANE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM TŁUMACZENIA SĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE..

Bezwzględnie przestrzegamy obowiązku zachowania tajemnicy, którą, zgodnie z prawem, objęte są wszystkie informacje uzyskane w związku ze zleceniem tłumaczenia oraz ponosimy całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem dostępnych nowoczesnych środków technicznych.

.

.