Skracanie dialogów filmowych – część 3

W związku z tym, że tłumaczenie dialogów filmowych nie jest łatwe, nie ma jednej metody skracania tekstu dialogowego, która jest skuteczna we wszystkich przypadkach. Dlatego też, poza przedstawionymi wcześniej sposobami, tj. pomijania oraz upraszczania składni i przesunięć semantycznych, można pokusić się o uproszczenie złożonej składni i skomplikowanych struktur gramatycznych. W ten sposób, zwiększamy jednocześnie przyswajalność wiadomości.

W tej kategorii mieszczą się następujące zabiegi:

1) połączenie dwóch kwestii poprzez wydobycie sedna wypowiedzi i przekazanie jego jednym zdaniem:

ang. Sure you can’t stay a little while longer? Just for talk?

Nie możemy pogadać jeszcze chwilę?

2) eliminacja zdań podrzędnie złożonych, np.

ang. – Where is he?

- I don’t know, but wherever he is, he’d better stay there because if he comes back here, I will settle with him.

- Gdzie on jest?

- Nie wiem, ale lepiej, żeby tu nie wracał, bo się z nim policzę.

3) zmiana mowy niezależnej na zależną, dzięki czemu możemy usunąć cudzysłowy, dwukropki, które narzuca nam interpunkcja, a które zajmują przestrzeń i czas, np.

ang. You pick up a piece of broccoli and you say, “What a lovely piece of broccoli?”

Jesz brokuły i zachwycasz się ich smakiem.

4) zmiana przypadku nazwy własnej z zależnego na mianownik, ten zabieg ułatwia również rozwiązanie problemu deklinacji imion i nazwisk zagranicznych zgodnie z regułami języka polskiego, co zazwyczaj jest kłopotliwe, zwłaszcza w zapisie.

ang. – I want the best men.

- I was thinking of Donn Eisele.

Dokładny przekład kwestii drugiej narzuca odmianę imienia i nazwiska, czyli „Myślałem o Donnie Eisele’u” jest nieco za długi, jednocześnie brzmi niezgrabnie. Można zastąpić to w następujący sposób: Donn Eisele jest niezły lub o wiele krócej: Może Donn Eisele?

5) elipsa, czyli pominięcie fragmentu wypowiedzi, który się powtarza lub nawiązuje do kwestii poprzedniej, np.:

ang. – What did you expect?

- I figured she’d be different than all the rest.

- A czego się spodziewałeś?

- Że będzie inna niż reszta.

6) upraszczanie innych konstrukcji gramatycznych, np.

ang. Being an artist is not about being right all the time.

Artysta nie zawsze musi mieć rację.

Do tej metody zalicza się również zmiana punktu widzenia, czyli zdanie pytające zmieniamy na twierdzące/rozkazujące, czy odwrotnie, aby choćby trochę przyciąć długość wypowiedzi.

Jeżeli interesuje Cię skracanie dialogów filmowych lub pozostałe zagadnienia związane z tłumaczeniami oraz z samym zawodem tłumacza przysięgłego zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi naszymi artykułami na blogu, poświęconymi tej tematyce. Jeśli natomiast potrzebujesz skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego lub zwykłego na podkarpaciu lub szukasz tłumacza przysięgłego lub zwykłego w Rzeszowie w celu przetłumaczenia swoich dokumentów i nie wiesz, który z tłumaczy będzie odpowiedni – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, podamy także wycenę tłumaczenia przed przystąpieniem do realizacji oraz termin samej realizacji. Zapraszamy serdecznie do naszego Biura Tłumaczeń w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 26/4a – Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C. Aby ustalić cenę i termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego („przysięgłego”) lub zwykłego na dowolny język obcy skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub odwiedź nas osobiście w naszym Biurze Tłumaczeń codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Zapraszamy serdecznie!

 

Artykuł opracowano na podstawie rozdziału „Dziel i tnij” z książki „Tłumaczenie filmów” autorstwa Arkadiusza Belczyka.