04.09.2015

Tłumaczenie filmu jest zajęciem atrakcyjnym, twórczym, rozwijającym umiejętności językowe oraz...

Zobacz więcej
25.08.2015

Tłumaczenie filmów fabularnych bywa problematyczne ze względu na konieczność przekazania...

Zobacz więcej
09.08.2015

Tłumaczenie tekstu nie sprowadza się do zastąpienia słów oryginału ich odpowiednikami w języku...

Zobacz więcej
02.08.2015

Różnica pomiędzy osobami, które uczą się języka obcego a rodowitymi użytkownikami tego języka...

Zobacz więcej
27.07.2015

Najważniejszą zasadą w ćwiczeniu tłumaczenia ustnego jest regularność – ćwiczenia 5 dni w...

Zobacz więcej
20.06.2015

W obliczu rosnących oczekiwań pracodawców i wszechobecnego nacisku na znajomość języków obcych...

Zobacz więcej